Certificeringen

CMC Unitek is een bedrijf dat zich bewust is van het belang van juiste certificering. Hieronder vindt u de certificeringen die CMC Unitek bezit.

VCU - de VGM Checklist voor Uitzend- en detacheringsbureaus

VCA gecertificeerd personeelCMC Unitek is VCU-gecertificeerd. Dat betekent dat we in het bezit zijn van kennis ten aanzien van veiligheidseisen (VIL-VCU opleiding) en dat we werken volgens de procedures van de Veiligheid Checklist Uitzend- en detacheringbureaus 2007. In een industriële werkomgeving is veiligheid van groot belang. CMC Unitek is VCU- gecertificeerd. Het betekent dat we duidelijk toegevoegde waarde leveren aan (het imago van) bedrijven die met verhoogd risico of in een risicovolle omgeving werken. U heeft hierdoor de zekerheid dat uitzendkrachten van CMC Unitek altijd volgens de voorschriften werken: veilig en gezond. Daarnaast kunnen we u, indien gewenst, adviseren over eventuele risico's op de werkplek en kunnen we maatregelen aandragen waardoor ongevallen kunnen worden voorkomen. Ook kunnen we u helpen bij de verstrekking van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen aan werknemers. Klik hier voor het certificaat

Stichting Normering en Arbeid (NEN 4400-1)

Werkgevers die uitzendkrachten inhuren doen er goed aan een uitzendbureau in te schakelen met een NEN 4400-1 certificaat. Met dit certificaat toont het uitzendbureau aan dat ze o.a. hun (personeel)administratie op orde hebben en dat zij hun loonheffing en/of omzetbelasting op tijd afdragen. Om aan de eisen van NEN 4400-1 te voldoen wordt er door Stichting Normering Arbeid onder andere toezicht gehouden op specificaties voor de administratie, de personeelsadministratie, de loonadministratie en de financiële administratie. Verder stelt NEN 4400-1 eisen aan de afdracht van belastingen en sociale premies. Het doel van deze norm is het risico voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties te beperken. U bent dus beter beschermd tegen fraude en illegaliteit. Klik de link naar de website waarin u kunt zien dat CMC Unitek voldoet aan de normen zoals vastgelegd in NEN 4400-1. Klik hier voor het certificaat

CMC Unitek B.V.

3e Industriestraat 23m
3133 EJ Vlaardingen
Zuid-Holland, Nederland
M: info@cmcunitek.nl
T: +31 (0) 10 2343341
F: +31 (0) 10 4604445